Oferta - Pokój i Dobro

"POKÓJ I DOBRO"
"POKÓJ I DOBRO"
Przejdź do treści
ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZY
"POKÓJ O DOBRO"
w Otwocku
zaprasza
OFERUJEMY CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ
Zapewniamy komfortowe warunki
WYPOCZYNEK WŚRÓD PRZYRODY
Doskonały relaks gwarantuje park wokół budynku.
KAPLICA, TO DOSKONAŁE MIEJSCE NA MODLITWĘ
Zachęcamy do korzystania z kaplicy, gdzie każdy ma możliwość osobistego spotkania się z Bogiem

OFERTA ZAKŁADU "POKÓJ I DOBRO"

Kto może być naszym Podopiecznym


Do Zakładu mogą być przyjmowani ludzie starsi i przewlekle chorzy, którzy ze względu na wiek i trudną sytuację rodzinną potrzebują pomocy i całodobowej opieki.
Nie przyjmuje się do Zakładu osób uzależnionych od alkoholu, narkotyków i nikotyny oraz chorych na choroby psychiczne (np. Alzheimer) czy onkologiczne, wymagających specjalistycznej opieki lekarskiej oraz obsługi, z tym zastrzeżeniem, że ostateczną decyzję o przyjęciu bądź nieprzyjęciu podejmuje Dyrektor Zakładu.

Koszty pobytu

Świadczenia zdrowotne udzielane przez Zakład nie są finansowane ze środków publicznych.
Koszty za pobyt i świadczenia udzielane przez Zakład pokrywane są przez rodzinę podopiecznego, jego opiekuna faktycznego lub ustawowego przedstawiciela, który podpisuje umowę z Zakładem.

Odpłatność za pobyt i świadczenia zależna jest od wybranego standardu pokoju, i tak:  od 1 stycznia 2024 roku wynosi:

 • 1-osobowym - 6 300,00 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych)
 • 2-osobowym - 5 800,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset złotych)
 • 3-osobowym - 5 300,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta złotych)
Opłata ww. nie obejmuje kosztów produktów leczniczych, wyrobów medycznych, usług i artykułów kosmetyczno-higienicznych, a także wszelkich wyjazdów poza ZPO na wizyty lekarskie oraz kosztów prywatnych konsultacji, badań i zabiegów.

Wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej wynosi:
 • jedna strona wyciągu albo odpisu - 13,47 zł;
 • za jedną strona kopii albo wydruku – 0,47 zł (pierwsza strona jest niepłatna);
 • za dokumentację medyczną na informatycznym nośniku danych - 2,69 zł.

Po śmierci ciało zmarłego pozostaje w miejscu zgonu aż do stwierdzenia zgonu przez lekarza, w czasie nie krótszym niż 2 godziny od czasu zgonu. Po stwierdzeniu zgonu przekazywane są firmie pogrzebowej wskazanej przez rodzinę lub opiekuna lub firmie pogrzebowej, z którą Zakład ma Umowę. Jeśli jest czas oczekiwania na firmę pogrzebową, zwłoki są przechowywane w pomieszczeniu Pro Morte. Za ten czas przechowywania zwłok zmarłego nie jest pobierana opłata.

Dokumentacja kandydata


Przed przyjęciem podopieczny, jego opiekun faktyczny lub przedstawiciel ustawowy przedstawią Dyrektorowi Zakładu:

 • dokumentację lekarską określającą aktualny stan zdrowia podopiecznego, wypis z przychodni lub szpitala,
 • legitymację ubezpieczenia, dowód osobisty,
 • ewentualnie książeczkę inwalidy wojennego oraz orzeczenie o niepełnosprawności;
 • kwestionariusz osobowy kandydata na podopiecznego
 • upoważnienie osoby do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielanych podopiecznemu świadczeniach zdrowotnych oraz do otrzymania dokumentacji w przypadku śmierci podopiecznego;
 • oświadczenie zgody na pobyt w Zakładzie;
 • zgodę na gromadzenie i przechowywanie danych osobowych.
Wymaganą dokumentację podpisuje podopieczny, członek rodziny, opiekun faktyczny lub przedstawiciel ustawowy.
Decyzję o przyjęciu podopiecznego podejmuje Dyrektor Zakładu na podstawie wywiadu z rodziną, przedstawicielem ustawowym lub jego opiekunem faktycznym.

Co jeszcze Zakład zapewnia

        
Zakład zapewnia pranie we własnej pralni bielizny pościelowej, bielizny i ubrań osobistych podopiecznego.

Podopieczni otrzymują posiłki 5 razy dziennie w następujących godzinach:
       8.00 – 9.00 – śniadanie;
       10.00–10.15 – II śniadanie;
       12.00–12.30 – obiad;
       14.30–14.45 – podwieczorek;
       17.30–18.00 – kolacja.
Podopieczny, zgodnie z zaleceniem lekarza, ma możliwość otrzymania posiłków dietetycznych.
Kontakt:
Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy „Pokój i Dobro”
ul. Żeromskiego 23, 05-400 Otwock

E-mail:  zpootwock@vp.pl
              biuro@pokojidobro.pl
              dyrektor@pokojidobro.pl

Telefony:
Biuro                                        - 22 710 97 88/89
Dyrektor                                  - 798 896 886
Recepcja                                  - 501 963 937
Kontakt do Pensjonariuszy  - 505 374 188
© 2021 ZPO "Pokój i dobro". Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie J.Ł 605 158 852
Wróć do spisu treści