O nas - Pokój i Dobro

"POKÓJ I DOBRO"
"POKÓJ I DOBRO"
Przejdź do treści
ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZY
"POKÓJ O DOBRO"
w Otwocku
zaprasza
OFERUJEMY CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ
Zapewniamy komfortowe warunki
WYPOCZYNEK WŚRÓD PRZYRODY
Doskonały relaks gwarantuje park wokół budynku.
KAPLICA, TO DOSKONAŁE MIEJSCE NA MODLITWĘ
Zachęcamy do korzystania z kaplicy, gdzie każdy ma możliwość osobistego spotkania się z Bogiem
Aktualności

UWAGA - zmiana cen za pobyt PENSJONARIUSZY:


Darmowy tablet od Fundacji Biedronki!

 
Fundacja Biedronki podarowała tablety dla podopiecznych domów pomocy społecznej i innych ośrodków całodobowej opieki nad seniorami w całej Polsce. Wsparcie otrzymała również nasza placówka - za co bardzo dziękujemy! Przekazane urządzenie ma służyć do kontaktów osób starszych z bliskimi i edukacji.

 
Fundacja Biedronki przekazała nam urządzenie Samsung Galaxy z LTE i rozszerzoną 3-letnią gwarancją, etui oraz szkłem ochronnym. Z racji kolejnych fal pandemii, domy pomocy społecznej i inne placówki stałego pobytu dla osób starszych w dużej mierze ograniczają obecnie odwiedziny, dlatego tablety od Fundacji Biedronki mają pomóc utrzymywać relacje seniorów z rodziną i bliskimi. W całej Polsce tablety otrzymały aż 253 placówki!
 
Ponad 20 procent z 253 ośrodków zakwalifikowanych do programu nie udostępniało wcześniej swoim podopiecznym żadnego urządzenia do komunikacji, rozumianego jako komputer, telefon, czy tablet. Tablet Fundacji Biedronki będzie dla nich pierwszym narzędziem, które pozwoli seniorom na wirtualny kontakt ze światem zewnętrznym. Dostęp do urządzenia otrzyma ponad 18 tys. seniorów w całej Polsce mamy nadzieję, że tablety sprawią im radość i że dzięki nim będą mieli lepszy kontakt z bliskimi – mówi Katarzyna Scheer, prezeska Fundacji Biedronki.
 
Tablety mają spełniać nie tylko podstawową funkcję komunikacyjną, ale również wspierać seniorów w codziennym funkcjonowaniu i aktywnościach kulturalnych.
 
Fundacja Biedronki zadbała również o aspekt edukacyjny akcji. W ramach projektu „Siłownia Pamięci” Fundacji Stocznia, na tablety zostały wgrane specjalne aplikacje służące do trenowania umysłu. Ćwiczenia wymagające koncentracji i zapamiętywania różnego rodzaju informacji wpływają pozytywnie na utrzymywanie sprawności funkcji poznawczych[1]. Angażują różne obszary i funkcje mózgu, m. in. logiczne myślenie, pamięć czy koordynację wzrokowo-ruchową. Regularnie wykonywane mogą poprawić sprawności umysłu, utrzymać jego aktualny stan, a nawet opóźnić objawy demencji o 5-10 lat[2].

 
O Fundacji Biedronki
 
Fundacja Biedronki powstała w kwietniu 2020 roku. Jej misją jest pomaganie seniorom i poprawa jakości ich życia. Fundacja podejmuje inicjatywy na rzecz przeciwdziałania ubóstwu, niedożywieniu, samotności i wykluczeniu społecznemu osób starszych oraz rozwoju wolontariatu. Fundacja wspiera domy pomocy społecznej, hospicja, czy też zakłady opiekuńczo-lecznicze – w czasie pandemii koronawirusa 665 placówek otrzymało darowiznę w postaci środków ochrony i czystości, których wartość przekracza 11 mln złotych. Fundacja Biedronki rozwija w partnerstwie z innymi organizacjami pomocowymi programy „Na codzienne zakupy” i „Karta Dobra”, w ramach których potrzebujący seniorzy otrzymują kartę przedpłaconą na zakupy, doładowywaną co miesiąc kwotą 150 zł. To wsparcie pozwala beneficjentom lepiej się odżywiać – seniorzy spożywają więcej warzyw, owoców, nabiału i mięsa. Rocznie karty otrzymuje ponad 10 tys. seniorów w całym kraju. Fundacja Biedronki jest laureatem prestiżowej nagrody Dobroczyńca roku 2021 w kategorii pomoc społeczna.
 
Więcej informacji o Fundacji Biedronki można znaleźć na stronie: www.fundacjabiedronki.pl
ZAKŁAD PROWADZI ZGROMADZENIE SIÓSTR WYNAGRODZICIELEK NAJŚWIĘTSZEGO OBLICZA
Odwiedziny:

Pensjonariuszy można odwiedzać w godzinach 13:30 -16:30.  
Konieczność odwiedzin w innych godzinach należy uzgodnić z dyrektorem lub zastępcami.
W przypadku odwiedzin w budynku zalecane jest używanie maseczek.
Przyjęcia:

Do Zakładu odbywają się w dni robocze od poniedziałku do soboty w godz. 9:00– 16:00.   Zobacz szczegóły...
Odpłatność:

Za pobyt i świadczenia zależna jest
od wybranego standardu pokoju.               

O NAS

      Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy „POKÓJ I DOBRO” jest jednostką organizacyjną kościelnej osoby prawnej, mający prawo używać nazwy skróconej: „ZPO POKÓJ I DOBRO”, z siedzibą w (05-400) Otwocku,
przy ul. Stefana Żeromskiego 23, zarejestrowany w Rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą Wojewody Mazowieckiego
pod nr 0000 0000 8912.
Świadczenia pielęgnacyjne, opiekuńcze i rehabilitacyjne wykonywane są wyłącznie na terenie ZPO „POKÓJ I DOBRO” w Otwocku
przy ul. Żeromskiego 23.
Podmiotem tworzącym Zakład jest Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza, z siedzibą w (04-419) Warszawie, ul. Zawodowa 25.
Lokal do funkcjonowania Zakładu zapewnia nieodpłatnie Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza.
Dom ZPO
Wolontariat
Zostań naszym wolontariuszem -
Osoby chętne mogą podejmować różne prace w ramach wolontariatu na rzecz Zakładu i jego podopiecznych.
Podopieczni
Do Zakładu mogą być przyjmowani ludzie starsi i przewlekle chorzy, którzy ze względu na wiek i trudną sytuację rodzinną potrzebują pomocy i całodobowej opieki.

Kapłani
Opiekę duszpasterską sprawuje ksiądz kapelan i kapłani zaprzyjaźnieni z Zakładem.
Przyjęcia
Decyzję o przyjęciu podopiecznego podejmuje Dyrektor Zakładu na podstawie wywiadu z rodziną, przedstawicielem ustawowym lub jego opiekunem faktycznym.
Dokumentacja przyjmowanego pensjonariusza: - (prosimy o pobranie i wypełnienie)

CELE I ZADANIA

        Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarnych

i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne.


Do zadań Zakładu należy udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresempielęgnację, opiekę i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji  oraz zapewnienie:
   ◦ świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki, pielęgnacji i rehabilitacji;
    ◦ pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia;
    ◦ niezbędnych konsultacji z lekarzami POZ i neurologiem zatrudnionym w Zakładzie.

Do zadań Zakładu należy również:

  • prowadzenie edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowanie tych osób do samo-opieki i samo-pielęgnacji w warunkach domowych
  • zapewnienie tym osobom kontynuacji leczenia farmakologicznego, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia
  • prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjentów i członków ich rodzin
Kontakt:
Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy „Pokój i Dobro”
ul. Żeromskiego 23, 05-400 Otwock

E-mail:  zpootwock@vp.pl
              biuro@pokojidobro.pl
              dyrektor@pokojidobro.pl

Telefony:
Biuro                                        - 22 710 97 88/89
Dyrektor                                  - 798 896 886
Recepcja                                  - 501 963 937
Kontakt do Pensjonariuszy  - 505 374 188
© 2021 ZPO "Pokój i dobro". Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie J.Ł 605 158 852
Wróć do spisu treści