O nas - Pokój i Dobro

"POKÓJ I DOBRO"
"POKÓJ I DOBRO"
Przejdź do treści
ZAKŁAD PIELĘGNACYJNO - OPIEKUŃCZY
"POKÓJ O DOBRO"
w Otwocku
zaprasza
OFERUJEMY CAŁODOBOWĄ OPIEKĘ
Zapewniamy komfortowe warunki
WYPOCZYNEK WŚRÓD PRZYRODY
Doskonały relaks gwarantuje park wokół budynku.
KAPLICA, TO DOSKONAŁE MIEJSCE NA MODLITWĘ
Zachęcamy do korzystania z kaplicy, gdzie każdy ma możliwość osobistego spotkania się z Bogiem
Aktualności:
ZAKŁAD PROWADZI ZGROMADZENIE SIÓSTR WYNAGRODZICIELEK NAJŚWIĘTSZEGO OBLICZA
Odwiedziny:

Pensjonariuszy można odwiedzać w godzinach 13:30 -16:30.  
Konieczność odwiedzin w innych godzinach należy uzgodnić z dyrektorem lub zastępcami.
W przypadku odwiedzin w budynku zalecane jest używanie maseczek.
Przyjęcia:

Przyjęcia do Zakładu odbywają się w dni robocze od poniedziałku do soboty w godz. 9:00– 16:00.   Zobacz szczegóły...
Odpłatność:

Opłata za pobyt i świadczenia zależna jest
od wybranego standardu pokoju.               

O NAS

      Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy „POKÓJ I DOBRO” jest jednostką organizacyjną kościelnej osoby prawnej, mający prawo używać nazwy skróconej: „ZPO POKÓJ I DOBRO”, z siedzibą w (05-400) Otwocku,
przy ul. Stefana Żeromskiego 23, zarejestrowany w Rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą Wojewody Mazowieckiego
pod nr 0000 0000 8912.
Świadczenia pielęgnacyjne, opiekuńcze i rehabilitacyjne wykonywane są wyłącznie na terenie ZPO „POKÓJ I DOBRO” w Otwocku
przy ul. Żeromskiego 23.
Podmiotem tworzącym Zakład jest Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza, z siedzibą w (04-419) Warszawie, ul. Zawodowa 25.
Lokal do funkcjonowania Zakładu zapewnia nieodpłatnie Zgromadzenie Sióstr Wynagrodzicielek Najświętszego Oblicza.
Dom ZPO
Wolontariat
Zostań naszym wolontariuszem -
Osoby chętne mogą podejmować różne prace w ramach wolontariatu na rzecz Zakładu i jego podopiecznych.
Podopieczni
Do Zakładu mogą być przyjmowani ludzie starsi i przewlekle chorzy, którzy ze względu na wiek i trudną sytuację rodzinną potrzebują pomocy i całodobowej opieki.

Kapłani
Opiekę duszpasterską sprawuje ksiądz kapelan i kapłani zaprzyjaźnieni z Zakładem.
Przyjęcia
Decyzję o przyjęciu podopiecznego podejmuje Dyrektor Zakładu na podstawie wywiadu z rodziną, przedstawicielem ustawowym lub jego opiekunem faktycznym.
Dokumentacja przyjmowanego pensjonariusza: - (prosimy o pobranie i wypełnienie)

CELE I ZADANIA

        Celem Zakładu jest udzielanie świadczeń zdrowotnych w rodzaju stacjonarnych

i całodobowych świadczeń zdrowotnych innych niż szpitalne.


Do zadań Zakładu należy udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych, które obejmują swoim zakresempielęgnację, opiekę i rehabilitację pacjentów niewymagających hospitalizacji  oraz zapewnienie:
   ◦ świadczeń zdrowotnych w zakresie opieki, pielęgnacji i rehabilitacji;
    ◦ pomieszczeń i wyżywienia odpowiednich do stanu zdrowia;
    ◦ niezbędnych konsultacji z lekarzami POZ i neurologiem zatrudnionym w Zakładzie.

Do zadań Zakładu należy również:

  • prowadzenie edukacji zdrowotnej dla pacjentów i członków ich rodzin oraz przygotowanie tych osób do samo-opieki i samo-pielęgnacji w warunkach domowych
  • zapewnienie tym osobom kontynuacji leczenia farmakologicznego, pomieszczeń i wyżywienia odpowiedniego do stanu zdrowia
  • prowadzenie edukacji zdrowotnej pacjentów i członków ich rodzin
Kontakt:
Zakład Pielęgnacyjno – Opiekuńczy „Pokój i Dobro”
ul. Żeromskiego 23, 05-400 Otwock

E-mail:  zpootwock@vp.pl
              biuro@pokojidobro.pl
              dyrektor@pokojidobro.pl

Telefony:
Biuro                                        - 22 710 97 88/89
Dyrektor                                  - 798 896 886
Recepcja                                  - 501 963 937
Kontakt do Pensjonariuszy  - 505 374 188
© 2021 ZPO "Pokój i dobro". Wszelkie prawa zastrzeżone. Wykonanie J.Ł 605 158 852
Wróć do spisu treści